Haqqımızda

  • Haqqımızda

    Advanced Geo Solitions şirkəti 2014-cü ildə gənc peşəkar mühəndislər tərəfindən Xəzər hövzəsinin  sürətlə artan tələbatını qarşılamaq üçün yaradılmışdır. Son illərin təhlili Xəzər dənizinin sahil rayonlarının böyük işlənmə və tədqiqat potensialının olduğunu və işlənməyə ehtiyacı olduğunu və orada ciddi neft və qaz ehtiyatlarının yerləşdiyini göstərdi. Bununla əlaqədar olaraq, xəzəryanı ölkələr tərəfindən Xəzər dənizi sahilinin dayaz sularında və keçid zonasında yataqların kəşfiyyatı Continue Reading

  • Fəalliyyət sahəmiz

    Hidroqrafiya və Geofizika Advanced Geo Solitions şirkəti Xəzər dənizində, həmçinin, daxili göl, çay və su anbarları hövzəsində hidroqrafik və geofizik axtarışların aparılması üzrə xidmətlərini təklif edir. Peşəkar komanda aşağıdakı axtarışları qısa müddətdə beynəlxalq standartlar səviyyəsində və tələb olunan dəqiqliklə yerinə yetirəcəkdir: Dəniz dibi relyefinin birşüalı və çoxşüalı exolotlarla rəqəmsal çəkilişi və onun 3D modelləşdirilməsi Dibi dərinləşdirmə və dəniz tikinti işlərinin Continue Reading

  • Bizim missiyamız

    Gənc, keyfiyyətli və dinamik bir qrupun rəhbərliyi ilə yeni texnologiyalar və texnika tətbiq etməklə peşəkar və keyfiyyətli xidmət göstərmək.