Təmsilçiliklər

Şirkətin daim texniki tərəqqi ilə ayaqlaşmağa və beynəlxalq texnoloji səviyyəyə uyğun olmağa can atması bizi ən qabaqcıl mühəndis-tədqiqat avadanlıqları və proqram təminatı brendlərinin istehsalçılarının nümayəndəsi və distribyutoru olmamıza gətirib çıxardı. Bu TELEDYNE MARINE, MICROSURVEY, SCAN&GO, POINTCAB, DUTCH WORKBOATS, ENCARDIO RITE və bir neçə digər məşhur istehsalçılardır. Advanced Geo Solitions şirkəti avadanlığın çatdırılması və sazlanmasından işçi heyətin öyrədilməsi və sonradan texniki xidmət göstərilməsinə qədər bütün xidmətləri əhatə edir.