Təmsilçiliklər

Şirkətin daim texniki tərəqqi ilə ayaqlaşmağa və beynəlxalq texnoloji səviyyəyə uyğun olmağa can atması bizi ən qabaqcıl mühəndis-tədqiqat avadanlıqları və proqram təminatı brendlərinin istehsalçılarının nümayəndəsi və distribyutoru olmamıza gətirib çıxardı. Bu TELEDYNE MARINE, MICROSURVEY, SCAN&GO, POINTCAB, DUTCH WORKBOATS və bir neçə digər məşhur istehsalçılardır. Advanced Geo Solitions şirkəti avadanlığın çatdırılması və sazlanmasından işçi heyətin öyrədilməsi və sonradan texniki xidmət göstərilməsinə qədər bütün xidmətləri əhatə edir.