Cənub Limanı

CDC İnternational üçün “İstiqlal I” qazma platformasının dənizə çıxarılması üçün  dəniz dibinin sualtı obyektlərin aşkar edilməsi məqsədilə yan baxış sonarı ilə geofizik tədqiqi, onların xəritələnməsi və “Cənub Limanı” liman akvatoriyasının və onun naviqasiya kanalının  birşüalı exolot  ilə batimetrik çəkilişinin aparılması (2016, mart-aprel).

Comments are closed.