Fəalliyyət sahəmiz

Hidroqrafiya və Geofizika

Advanced Geo Solitions şirkəti Xəzər dənizində, həmçinin, daxili göl, çay və su anbarları hövzəsində hidroqrafik və geofizik axtarışların aparılması üzrə xidmətlərini təklif edir. Peşəkar komanda aşağıdakı axtarışları qısa müddətdə beynəlxalq standartlar səviyyəsində və tələb olunan dəqiqliklə yerinə yetirəcəkdir:

  • Dəniz dibi relyefinin birşüalı və çoxşüalı exolotlarla rəqəmsal çəkilişi və onun 3D modelləşdirilməsi
  • Dibi dərinləşdirmə və dəniz tikinti işlərinin hidroqrafik təminatı
  • Çıxarılan qruntun həcminin hesablanması
  • Obyektlərin dibdə və qruntda obyektlərin  geofiziki metodlarla yan baxış sonarının və akustik profiloqrafın köməyi ilə tədqiqi
  • yan baxış sonarının köməyi ilə batmış və sualtı obyektlərin axtarışı və onların xəritələnməsi.
  • Sualtı boruların və kommunikasiyaların tədqiqi və təftişi
  • Lokal dəniz axınlarının sürətinin və istiqamətinin və duzlu suyun ölçülməsi
  • Sualtı arxeoloji axtarışlar

 

Comments are closed.