Bakı Gəmiqayırma Zavodu

Bakı Gəmiqayırma Zavodunun akvatoriyası və naviqasiya kanalının sonar və batimetrik çəkilişi (2015, mart)

Comments are closed.